KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite bilincini firmamız içindeki ve çevresindeki ilişkide bulunduğu tüm diğer firma ve kuruluşlarda bütün kademelerde oluşturmak, arttırmak ve geliştirmektir.

Kalite yönetim sistemimizi, faaliyetlerimizde ve yasal mevzuatlarda her zaman takip ederek sürekli uygulamaktayız.

Tüm iş süreçlerinde iş etiği doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı benimsiyoruz. Kaliteden ödün verilemez. Yapılan iş, yapılabilecek en iyi şekilde gerçekleştirilir.

Kalite hedeflerimizi, iş süreçlerimizi, müşterilerimizle ve sanayi ve iş sektörü ile olan ilişkilerimizi sürekli geliştirerek, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan yüksek teknolojili, maliyet etkin ve yüksek verimli yapılar inşaa etmektir.

Topluma katkı sağlamak bir proje değil, var olma anlayışıdır. Tüm yatırım süreçlerinin sürdürülebilir olması hedeflenir. Yurtışığı inşaat, toplumsal toplumsal hayatta temas ettiği tüm kişi ve kurumlar için ekonomik ve kültürel kalkınmayı destekler, amaçlar.

Firmamız  çevreye tam saygı duyar. Bu saygının gereği olarak iş yapılan çevredeki etkiler iş süresince gözlemlenir. Olumsuz etkiler varsa en aza indirilmesi için çaba gösterilir. Çalışanlar ve iş yapılan ortaklar doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün artırılması için teşvik edilir.

Faaliyetlerimizde elde ettiğimiz tecrübelerimizi başta ülkemiz inşaat sektörünü geliştirmek üzere her alanda üst düzey kalite standartlarımızı taviz vermeden uygulamaktayız ve bu vizyonla geleceğe bakıyoruz.